Tag: NPC

Results

  • Michael Hancock

    Eier av The Other Side Inn. Ett kjent nøytralt møte sted i Chicago for alle slags overnaturlige vesen. Stedet er nedfelt i *"The Unseelie accord"* som ett beskyttet sted. Dvs. dersom man bruker makt inne på dette stedet blir man sett på som utstøtt og får …